Nemecko - Práca v potravinárstve

Miesto výkonu práce: Würzburg

Do nášho tímu prijmeme šikovné ženy na nenáročnú prácu v potravinárskom priemysle v Nemecku.
  - Miesto výkonu práce: Würzburg
  - Stabilná, turnusová práca
  - Dvojzmenná prevádzka
  - Doprava a ubytovanie zabezpečené a hradené firmou
  - Možnosť záloh
  - Mzda sa odvíja od výkonu práce od 8,85 - 9,50 € / hod.
  - Nemecký jazyk nie je podmienkou, ale výhodou
V prípade záujmu a pre bližšie info nás kontaktujte na tel. číslach 0950 284 206 / 0950 818 176, alebo horsa.info@gmail.com, prípadne zašlite SMS v tvare MÁM ZÁUJEM a my vás budeme kontaktovať.


Dotazník uchádzača o zamestnanie

1. Prvá vec, ktorá sa zobrazí zamestnávateľovi je Vaša fotografia. Vyberte si preto tú najlepšiu. Formát vhodnej fotografie je taký, aký máte na občianskom preukaze alebo pase, ktorý zachytáva vašu tvár.

2. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 do Osobitnej kategórie osobných údajov, a pre poskytnutie fotografie  ako uchádzača o zamestnanie odoslaním tohto dotazníka súhlasim s spracovaním osobných udajov. podla GDPR.

3. GDPR-Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016.

V slovenskom právnom poriadku je nariadenie premietnuté do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017.